Çakralar / 7 Ana çakra

Vücudumuzda bulunan 7 Ana Çakra’yı ve Enerji akışının nasıl dengelendiğini bu yazımızda ele alacağız.

Beden kuramımıza göre bedenimizin dışında Aura, Magen vb. koruyucu başka katmanlar bulunur. Ama asıl enerji merkezleri çakralar.

Çakralarımız bedenimizin orta hatlarında bulunuyor.

Enerjinin bu hatlarda çark gibi döndüğüne bedenin enerji akışını bu şekilde sağlandığına inanılıyor.

Yoga’nın bilir kişileri bununla alakalı insanlığın fiziksel görüntüsünün de ötesinde bir varlık olduğunu savunurlar.

Bizler bu durumu duygularımızla sezebiliriz.

Yine bir düşünceye göre bedenimizde birden çok Çakra olduğu söylenmektedir.

Mesela avuçlarımızın içinde, tabanlarımızda, diz kapaklarımız ve dirseklerimiz de.

En önemli olan Ana çakralar bedenimizde omurga boyunca sıralanmaktadır.

1.Kök Çakrası – ( Muladhara Çakra)

Fiziksel olarak var olmak, yani kök çakranın ana temel ilkesi olarak bilinir. Kabullenme duygularıyla ilişkilendirilir. İnsan isteklerinin temeliyle ilgilenir.

İnsan vücudunda bacaklar,kalçalar,iskelet sistemi ,omurga tırnak,diş gibi bütün sert yapının kontrolünü sağlar ve Kök çakra kemik iliğininde kontrolünü sağlar ve bu yüzden bağışıklık sistemimizi de etkilediği bilinir.

Eğer bu çakra akışını doğru sağlamazsa kişi çabuk sinirlenir,bencilleşebilir ve kronik ağrılar vb sağlık sorunlarına neden olabilir.

Aynı zamanda fiziksel ve ruhsal sorunlara da yol açabilir.

2.Sakral Çakrası- ( Swadhistana Çakra)

Sakral çakra yaratıcı, duygusal ve cinsel enerjimizin merkezidir. Göbek deliğinin olduğu bölümdedir.

Zevkler ve duygularla ilişkili enerjiyi akışını düzenler.

Bu Çakra doğru akış sağlamadığında etkileşim göstermez kas krampları,üreme sisteminde sorunlar,kısırlık,prostat, yumurtalık vb. fiziksel sağlık problemleriyle karşılaşılır.

Karaciğer, Dalak, Böbrek, Mesane, Kan, gibi organlar bu çakradan etkilenmektedir.

3.Göbek Çakrası -(Manipura Çakra)

Göbeğin iki parmak üst tarafında bulunur. İnsan bedeninden yerçekiminin merkezi olarak bilinir.

Sindirim sistemimizi kontrol eden enerjidir.

Kök ve pelvis çakralarının isteklerini arındırmaktadır.İnsan düşüncelerinin vücut üzerinde etkisiyle ilgilenir.

Bu çakra doğru akış sağlamadığında mide ile alakalı hastalıklar ortaya çıkmaktadır.

4.Kalp Çakrası-(Anahata Çakra)

İnsan gövdesinin ortasınadır. Tüm dengelerimizi almaya ve vermeye yarayan paylaşım aracıdır.

Koşulsuz sevginin merkezidir.

Bu bölgeden enerji olabildiğinde güçlü enerji aktarır.

Doğru akış sağlayamayan kalp çakrası bloke olur ve Kalp,göğüs, bronşit, astım, huysuzluk, Paranoya gibi fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar görülür.

5.Boğaz Çakra  -(Vishouddha Çakra)

Boğazın tam ortasında bulunur.

Düşüncelerimizi ve duygularımızı bu çakra aracılığıyla ifade ederiz.

Boğaz çakrası dış dünyaya kendimizi ifade etmemizi mümkün kılar.

Boğaz çakrası dengeli bir şekilde akış sağlarken insanları doğru algılarız ve duygu düşüncelerimizi dengeli bir biçimde karşı tarafa iletebiliriz.

Bu çakra dengeli enerji akışı sağlayamadığında bloke olur ve ortaya Boğaz ağrıları, Boğaz düğümlenmeleri, konuşmaya başlamadan önce garip sesler çıkartılır, sıkışmalar, Alerji, Ses telleri, Tiroit, Baş ağrıması veya dönmesi gibi rahatsızlıklar çıkar.

6.Alın Çakrası (Ajna Çakra)

Alnımızın gerisinde iki kaşımızın ortasına yani burnun kökündedir. Bu çakradan gözler ve beyin oldukça etkilenir.

Öğrenmenin gerçekleştiği hafızamızın ana merkezi ve yaşadığımız anıların tümünün saklandığı bölgedir.

Bu çakra dengeli bir şekilde enerji akışı sağlayamadığında insan düşünce ve sezgi gücünü kullanamaz duruma gelir.

Çoğu durumda karışıklığın içinden çıkamaz öğrenmede zorluklar çeker. Bunun yanı sıra Göz, Migren, Beyin kanaması, Tümör ve konsantrasyon eksiklikleri gibi ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir.

7.Taç Çakrası- (Sahasrara Çakra)

Kafatasımızın en üst noktasında olduğu bilinir.

Beyin ve sinir sistemi ile bağlantılı çalışır. Taç çakra gerçeklik, olgunluk, benlik ve ilahi olan ile ilişkilidir.

 Doğru akış sağlanabilmesi için kişinin asıl yaşam amacını bulması ve o doğrultuda yaşayabilmesi ile mümkündür.

Doğru çalışmayan veya az çalışan taç çakra hayatı anlamsız olarak görür, Maneviyati özümsemez, Maddiyata düşkünlük ve dünyevi meselelere fazla kaptırmış olarak buluruz.

Çakra’ların Çalışmamasının Başlıca Nedenleri
 • Bağımlılıklar (Aile, Eş, dost, Sevgili, madde vb. ),
 • Psikolojik baskılar,
 • Affetmeyi becerememek,
 • Tuvalet eğitimi için zorlanmış olmak,
 • Ergenlik döneminde bastırılan duygular,
 • Stres, Üzüntü,
 • Suçluluk, Pişmanlık,
 • Çocukken yapılması gereken temas ve şefkatin eksikliği,
 • Zihinde yaşanan çatışmalar,
 • Bebeğin annesinden sütü yeterli emmemesi veya hiç emmemiş olması,
 • Korkular,