Dünya Mutluluk Listesinde Türkiye’nin Yeri Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2020 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nı yorumlayan Akduman; “Günlük hayatımızda yaşam memnuniyetini ölçmenin en çok kullandığımız yolu ‘Nasılsın?’ diye sormaktır. Bu soruya karşılık vermeden evvel sağlımızı, mali durumumuzu, çalışıyorsak işimizin bizi tatmin edip etmediğini, etrafımızla olan ilgilerimizi yani hayatımızın farklı alanlarının genel bir değerlendirmesini yaparız. TÜİK, bireylerin genel mutluluk algısını, toplumsal değer yargılarını, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyetini ve kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek, mutluluk seviyelerinin vakit içindeki değişimini takip etmek amacıyla, 2003 yılından itibaren düzenli olarak yaşam memnuniyeti araştırması gerçekleştiriyor. 2020 Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre ise Türkiye mutluluk oranı yüzde 48,2. Maalesef 2003 yılından itibaren azalan bir ivmeyle mutluluk oranı düşüyor” dedi.

Bayanlar ve evliler daha mutlu

TÜİK yaşam memnuniyeti araştırması 2003-2020 yılı sonuçları değerlendirildiğinde 17 yıl boyunca her sene kadınların mutluluk düzeyi her yıl erkeklerden ortalama yüzde 10 daha yüksek düzeyde ölçümlenmiş. Mutlulukla ilgili yapılan araştırmalar her iki cinsiyetten bireylerin memnun olabileceğini ve cinsiyetin mutluluk üzerine tesirli olmadığını savunuyor. Kadın ya da erkek olmak mutluluğun belirleyicisi değil. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2020 yılında yüzde 51,7 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 41,3 olarak gerçekleşti. Evlilik mutluluğu olumlu yönde etkileyen bir değişken ve mutlu insanların evlenme olasılığı ve evli kalma olasılığı mutsuzlara oranla daha yüksek.

Dünya mutluluk sıralamasında Türkiye 93’üncü sırada

Yapılan araştırmalar ulusal mutluluğun insanların içinde yaşadıkları toplumun refah, istikrar ve demokratik niteliği, olumlu hisleri yaşayıp olumsuzlardan kaçınma isteğini yöneten toplumsal norm ve geleneklere bağlı değiştiğini gösteriyor. “World Happiness Report (WHR)” 156 farklı ülke iştirakiyle 2012’den beri hazırlanıyor.
2020 mutluluk sıralamasında Finlandiya, üst üste üç yıldır dünyanın en mutlu ülkesi olarak listenin başında kalmaya devam ederken, onu Danimarka, İsviçre, İzlanda ve Norveç izliyor. Türkiye ise sıralamada 93’üncü sırada. Türkiye ülkelerin mutluluk sıralamasında 2016 yılında 78’inci sırada, 2017 yılında 69’uncu, 2018 yılında 74’üncü, 2019 yılında 79’uncu sıradayken 2020 yılında 93’üncü sıraya gerilemiş.