Türkiye’de Gençlik Araştırmasının Çarpıcı Sonuçları

nettetrend gençlik raporu kapak

Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık iş birliği ile 13 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında 18-29 yaş aralığında gençlerle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. TV5 ‘de yayınlanan “Ankara Kulis” programında paylaşılan sonuçlar gündeme bomba gibi düştü.

Çalışmaların yürütücüsü MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat’ın deyimiyle çalışma bu günü anlamaktan ziyade geleceğe ışık tutan çarpıcı verilere sahip. Araştırma da gençlerin borçlu, mutsuz ve gelecek kaygısı yaşadıkları sonucuna ulaşıldı.

Peki araştırmanın kapsamında neler var?

Araştırma da gençlere din, siyaset, aile, toplum ile ilişkilerinin yanı sıra internet alışkanlıklarını da içeren sorular yöneltildi. Sonuçlar ise oldukça çarpıcı.

Mutlu kesim azınlıkta kaldı

“Hayatınızı bir bütün olarak düşündüğünüzde ne kadar mutlu ya da mutsuz olduğunuzu söyler misiniz?” diye sorulan gençlerden yalnızca %18,2 si “mutluyum” cevabını verdi. “Mutlu değilim” cevabını %27,5‘ lik kesim verirken “hiç mutlu değilim” yanıtı %23‘ lik kesim verdi. Böylece %50,5‘ lik gibi bir oranla gençlerin neredeyse yarısı mutsuz. %23,5‘ lik kısım ise ne “mutlu ne mutsuz sayılırım” cevabını verirken, yüzde 7,8‘i ise “çok mutluyum” cevabını verdi.

Mutluluk neydi?

Gençlerin “Mutlu olmak için öncelikli neye sahip olmak gerekir?” sorusuna verdiği yanıtlar ise oldukça çarpıcı. %26,6‘ lık kısım mutluluğun “para” ile olduğu cevabını verdi. %16,6‘lık dilim “kariyer/statü” olduğunu belirtirken, %12,4‘ü “maneviyat” ve %11,3‘ünü ise “aile” yanıtını verdi.

Gençlerin ekonomik kaygıları büyüyor

“Şu an itibariyle borcunuz var mı?” var mı sorusuna verilen cevaplar ise çarpıcı. %86 gibi büyük bir kesim soruya “evet” cevabını verdi. Borç miktarında ise %27‘ lik oran ile 5 – 10 bin Türk Lirası ilk sırada yer aldı.

“Başka ülkede yaşarım”

“Bu ülkeyi yönetiyor olsanız öncelikle çözeceğiniz sorun ne olurdu?” sorusuna gençlerin %46,7‘si “işsizlik/istihdam” sorunu cevabını verdi. %8,8hayat pahalılığı” yanıtını %7,6‘sı ise “adalet” cevabını verdi.

“Eğitim veya iş amaçlı bir başka ülkede geçici süreli yaşama fırsatı tanınsa yurt dışına gitmek ister misiniz?” sorusuna gençlerin %76,2 gibi büyük bir kısmı “evet kesinlikle giderim” cevabını verirken, %14‘ü ise “Evet ama ülkemde aynı şartları bulursam gitmem” cevabını verdi.

Kalıcı olarak bir başka ülkenin vatandaşlığı verildiğinde  “evet terk eder giderim” diyenlerin oranı %64 iken, %14‘ü “ülkemde kalırım” cevabını verdi.

Avrupa ülkeleri başı çekiyor

“Hangi ülkede yaşamak istersiniz?” sorusuna verilen cevapların başında ise %43 ile Avrupa ülkeleri ilk sırada yer alırken, %39,8 ile ABD/Kanada %14,8 ile de İskandinav ülkeleri listeyi takip ediyor.

Gençlerin neden başka ülkede yaşamak istediklerini anlamak için sorulan “Neden başka bir ülkede yaşarsınız?” sorusuna verilen cevapların başında ise %59 gibi bir oranla “daha iyi bir gelecek” cevabı ilk sırada yer aldı. %14,6‘sı “daha huzurlu hayat %6‘sı “adalet/eşitlik” ve %20,4‘ü ise “diğerleri” cevabını verdi.

%77,6’sı liyakata inanmıyor

Araştırmanın en çarpıcı sorularından biri olan “sizce Türkiye’de işe girebilmek için liyakat mi daha etkili yoksa torpil mi?” sorusuna %77.6‘ lık kesim torpilin liyakatten daha etkili olduğuna inandığını dile getirdi.

İnstagram ilk sırada

Gençlerin sosyal medya kullanımına ilişkin sonuçlarında ise %34 ile en çok kullanılan sosyal mecranın instagram olduğu ortaya çıktı. İnstagramı %30 ile twitter, %15 ile facebook takip ediyor.

Gençlerin %58.6‘sı “haberleri” sosyal medyadan takip ederken, %21‘i TV kanallarından, %15 ise basılı gazetelerden takip ediyor.

Gençler siyasi partilerin çalışmalarına güven duymuyor

“Türkiye’deki siyasi partilerden herhangi birinin gençlerin sorunlarını çözme konusunda yeterli politikalar üretebildiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna %77,9‘u “Hayır hiçbir parti yeterli politika üretmiyor sadece üretiyormuş gibi görünüyor” yanıtını verdi.

Gençlerin siyasetle ilgisine ilişkin yanıtlar ise %19‘u ilgisiz olduğunu belirtirken, %60,6‘sı ara sıra %14,1‘i ise her zaman ilgili olduğunu dile getirdi.

Arkadaş ortamı kötü alışkanlıklara itiyor

“Size göre gençler arasında sigara, alkol ve uyuşturucu vb. alışkanlıkların artmasında en önemli etkenler nelerdir?” sorusuna araştırmaya katılan gençlerin %62,3‘ü “arkadaş ortamı” cevabını verdi. %13,9‘u “merak%10,4‘ü ise “aile ortamı” cevabını verdi.

Büyük kesim inançlı

Araştırmaya katılan 18-29 yaş grubundaki gençlerin %82‘si kendini bir dini inanca sahip olduğunu söylerken, %7,7‘si ise hiçbir dine mensup olmadığını söyledi.

Sahip olduğunuz dini inancınız; Davranış/tutumlarınızı etkiliyor mu?” sorusuna gençlerin %69,5‘i “bazen/ara sıra” cevabını verirken, %15,4‘ü ise “her zaman” yanıtı verdi. Sahip olduğu dini inancın davranış ve tutumları üzerinde etkili olmadığını belirten gençlerin oranı ise %15,1 olarak kayıtlara geçti.

%11,7′ lik kesimde “ahiret inancı yok”

Araştırmada, ahiretin varlığına ve yapılan her şeyden hesaba çekileceğine inanan gençlerin oranı %72,2 iken, %11,7‘ lik kısım ise ahiretin varlığına inanmıyor.

“Namaz kılıyor musunuz?” sorusuna gençlerin %39‘u “haftada bir kere Cuma Namazı” yanıtını verirken, %26,7‘si “Bayram Namazı veya başka çok özel günlerde yılda birkaç kere” cevabını verdi. “Hayır, hiç namaz kılmıyorum” cevabını verenler ise %17,8. “5 Vakit namaz kılıyorum” diyenler ise %14‘de kaldı.