Sahipli Kedi ve Köpeklere Mikroçip Mecburî Oluyor

Kedi ve köpeklerin hareketlerinin takibi ve hastalıkları ile daha aktif çalışmalar için protokol imzalandı. Kedi ve köpeklere derialtı mikroçip takılacak. Uygulama köpeklerde bu yıl başlatılırken, kedi ve gelinciklerde 2022’de başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmayla sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi uygulamasına geçilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mevzuya yönelik olarak Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) ortasında protokol imzalandı.

Protokolle kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibiyle başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıklarıyla daha aktif mücadele etmek hedefiyle bu hayvanların kimliklendirilerek elektronik ortamda kayıt altına alınması amaçlanıyor. 

Gıda Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin ve TVHB Merkez Kurulu Başkanı Ali Eroğlu’nun imzaladığı protokol çerçevesinde sahipli köpeklerin bu yıldan itibaren, sahipli kedi ve gelinciklerin ise 2022’den itibaren kişisel olarak kimliklendirilerek kayıt altına alınması zorunlu olacak bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Terk edilen hayvanların sahiplerine ulaşılacak

Kedi ve gelinciklerin bu yıldan itibaren istekli kayıt altına alınabileceği uygulama kapsamında, Bakanlıktan üretim müsaadesi almış konut ve süs hayvanları üretim merkezlerindeki kedi, köpek ve gelincikler de kayıt altına alınacak. 

Uygulama TBMM gündeminde olan “Hayvan Hakları Yasası”nın uygulanmasına temel teşkil edeceği üzere sokağa terk edilen yahut kaybolan hayvanların sahiplerine çarçabuk ulaşılabilmesini sağlayacak.

Doğumdan itibaren en geç 3 ay içinde müracaat yapılacak

Açıklamada, uygulama temellerine ait de bilgiler yer aldı. 

Yapılan açıklamaya göre, yeni doğan ev hayvanının sahibi, doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde Bakanlığın il yahut ilçe müdürlüğüne başvuracak. Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen evcil hayvanlar 15 gün içinde, ev hayvanlarına yapılan aşılar ve sahip değişikliği üzere bilgileri en geç 15 gün içinde kaydedilecek. Sahipsiz hayvanların, hayvan barınakları tarafından gerçek yahut hükmî kişiliklere verilerek sahiplendirilmesi durumunda, hayvanın sağlık karnesiyle sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde il yahut ilçe müdürlüklerine başvurulacak.

Resmi veteriner tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenecek ve data tabanına kaydedilecek. Kayıtlı mesken hayvanlarının vefatı ya da kaybolması halinde en geç 60 gün içinde evcil hayvan sahibi, durumu il yahut ilçe müdürlüğüne bildirecek. Terk edilmiş hayvanı bulan bireyler, bu hayvanları sahiplenmek isterse müracaatlarını il/ilçe müdürlüklerine yapacak.

Kedi, köpek ve gelinciklere derialtı mikroçip uygulanacak ve el terminali aracılığıyla okunabilecek, bundan bu türlü sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ilişkin olduğu el terminaliyle okunarak sahibi tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ilişkin tüm hastalıkları kayıt altına alınacak. Mikroçip uygulaması Bakanlık bünyesinde çalışan veteriner tabipler yahut onların nezaretinde veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri marifetiyle yapılabileceği gibi imzalanan protokol kapsamında serbest çalışan veteriner doktorlar tarafından da yapılabilecek.